FOR VÅRE ANSATTE

På denne siden vil du finne aktuell informasjon om lover og regler som gjelder innenfor renholdsbransjen. Her kan du også få informasjon om våre samarbeidspartnere /leverandører og hente oppdaterte sikkerhetsdatablader.

Hold deg oppdatert i regelverket

Miljørettet helsevern handler om å fremme folkehelse, trivsel og gode sosiale miljømessige forhold, samt å søke og forebygge sykdom og skade.

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen vår. Dette omfatter biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

Regelhjelp.no kan gjøre det enklere å finne frem i regelverket.

Under kategorien «MILJØ OG HELSE» finner du krav som skal sikre at virksomheter drives på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at det ikke oppstår fare for helseskade eller medfører helsemessig ulempe.

Les mer

Godkjent renholdsbedrift

Alle renholdsvirksomheter skal ha offentlig godkjenning fra Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig. Godkjenningsordningen har krav om at alle arbeidstakere i godkjente renholdsvirksomheter skal bære HMS-kort på jobben.

Clean Service AS er godkjent iht. «Godkjenningsordingen for renholdsvirksomheter».

Les mer

Verneombudsordningen

Den regionale verneombudsordningen i hotell, restaurant og renhold trer i kraft denne høsten. Målet er å heve arbeidsmiljøstandarden i virksomheter med dårlige arbeidsmiljøforhold, særlig i små- og mellomstore bedrifter. Ordningen er et av myndighetenes tiltak mot sosial dumping.

Det er partene i bransjen ved LO og NHO og myndighetene som styrer ordningen med regionale verneombud.

Les mer

Våre verneombud

Vårt valgte verneombud heter Abdelhafid Bakkali.
Du kan kontakte ham på:
Mobil: +47 458 33373 eller på
E-post: verneombud@cleanservice.no

Våre samarbeidspartnere/leverandører

BOSS Europe AS er totalleverandør av renholdsprodukter, kjemi, papir, plast, matter og maskiner.

Les mer